Ajouter vidéo  |   | 
Enregistrer

Natcom abonné, composer: Ke envoyer 757 (gratuit)

Jere'm

- Harmonik

Genre: Compas |  Nombre de chansons: 2 |  Nombre d'écoute: 44945 |  Le temps de téléchargement:0

PAROLES CHANSON

"Pouki ou vlé sé la vi k'montre'w
Kom prèv ou vlé wè dlo nan ge'm
Poutan ou déjà konen sé ou ki domine'm

Ou sé on fanm kè'm vlé genyen
Ou sé tout sa nan mwen bezwen
Ki konen jan pou ban'm lanmou tout lajounen

Ou s'on fanm ki experimenté
Ou konn tout langaj jenn jan ap palé
Sèlmen wap gade'm nan gé
Ou va wè kè m'andanjé
Ou va wè sa m'pansé
Esperé kè m'ap soulajé

Ou pap janmè ka impresioné
Ni ou pa konen mwen pa pitié
Volonté pa'w sé lanmou kap brize'l

Jou'm ta jwen privilej pase
Rivé kot jadin ke'w planté
Si finalmen yon jou ou tap asepté'm

Tèt mwen mava mèt en denye
Lè mape ba ou lanmou chak jou

Tout sa mwen ka imajiné
Ni flè, ni jès mwen tap poté
Tout bèl pawol ak litérati m'palé

Sèl sa m'konen ou pap inyoré
Sé kouté kè mwen ka palé
Di vérité ki pa konpliké
Kè sel lanmou ka inspiré

Tèt mwen mava mèt en denye
Lè mape ba ou lanmou chak jou

Jere'm
Jere'm
Jere'm
Mè pa jere mwen pa pityé

Jere'm
Jere'm
Mè pa jere mwen pa pityé

Jere'm
Jere'm
Pa jere'm daprè sa ou wè dan le pasé

Cheri pa demanti'm pou sa'm senti
Mèt fè konfians ak la vi'm
Ou konen ou soufri
Lanmou pap pedi'w
Moman rive pou kè'w fléri

Jere'm
Jere'm
Jere'm
Mè pa jere mwen pa pityé

Pa jere'm pa pityé nan moman sa'a

Jere'm
Jere'm
Pa jere'm daprè sa ou wè dan le pasé

Cheri pa demanti'm pou sa'm senti
Mèt fè konfians ak la vi'm
Ou konen ou soufri
Lanmou pap pedi'w
Moman rive pou kè'w fléri

Jere'm
Jere'm
Jere'm
Mè pa jere mwen pa pityé

Pa jere'm pa pityé nan moman sa'a

Jere'm
Jere'm
Pa jere'm daprè sa ou wè dan le pasé"
 

»  Voir tous «  Raccourcir

PAROLES CHANSON

"Dlo nan je'm pap sispann koule
Sou vye bout papye ke mape konpoze
Sou lorizon ma mete'w kouche
Desine'w ak yon koulè k'pa egziste

Parmi les saints m'a va ekspoze'w
Pou yo sa ajenou nan pye'w
Pou yo konen kiyès ou ye
Ou se pi bèl not lè m'ap chante
Ou se tout kè mwen lè map monte
Mwen montre jan mwen devwe

Pou mwen ou pa konn sa'w ye
E tèlman sa fe mwen mal
Ma apote tout rivyè tout lanmè
Pou'w we jan'm obsede
Pou mwen ou pa konn sa'w ye
E tèlman sa fe mwen mal
Sou yon gita dezakode
M'pral montre'w kijan mwen tonbe

Mwen pè e m'pat vle di ou
Lanmou mwen gen nan kè mwen ka blese mwen pi fon de jou an jou
Mwen pa vle ofanse ou
Bèl ti pawol e powem ni dezi mwen genyen an dedan mwen

Pou mwen ou pa konn sa'w ye
E tèlman sa fe mwen mal
Ma apote tout rivyè tout lanmè
Pou'w we jan'm obsede
Pou mwen ou pa konn sa'w ye
E tèlman sa fe mwen mal
Sou yon gita dezakode
M'ka montre'w oooo

This obsesion is my confession
i found love throungh your eyes
Pou mwen ou pa jan konn sa'w ye
Ni ou pap janm konnen m'obsede

This obsesion is my confession
i found love throungh your eyes
M'a ekri'w powem ki alanvè
Invante des mots ki devan dèyè

This obsesion is my confession
i found love throungh your eyes
Pou mwen ou pa jan konn sa'w ye
Ni ou pap janm konnen m'obsede

Mwen ekri powem ki alanvè
Invante des mots ki devan dèyè
Ka di'w lanmou'm nan yon lot verite
Tèlman m'obsede

Dlo nan je'm ap fe rigol sou manton'm
Lè m'ap febli ak tout vye rezon

Nan zye'w genyen yon labirint
Lè'm antre, mwen pa jan'm ka soti
This obsesion is my confession
i found love throungh your eyes"
 

»  Voir tous «  Raccourcir

Information album Jere'm
Album Jere'm présenté par Harmonik genre: Compas
Album Jere'm nombre de chansons: 2, Nombre d'écoute: 44945