Ajouter vidéo  |   | 
Enregistrer

Natcom abonné, composer: Ke envoyer 757 (gratuit)

Kenbem Siw kapab

- DUG G

Genre: Rap Kreyol |  Nombre de chansons: 11 |  Nombre d'écoute: 51607 |  Le temps de téléchargement:0

PAROLES CHANSON

Aucune parole à l'heure actuelle

PAROLES CHANSON

Aucune parole à l'heure actuelle

PAROLES CHANSON

Dug G feat. Jimmy Ruff - Nou pa kapab Prod.by Power Surge

Refren (2X) (Jimmy Ruff)

m wè nan peyi a vye frè gen anpil nan nou ki pa kapab

eske se dirijan oubyen se komèsan ki koupab

si ayisyen te gen zèl pifo tap vole ale lwen

paske pa gen mwayen

 

Verse I (Dug G)

chak jou nap di pèp la bezwen edikasyon

nou chita nap plenyen nou pa janm fè okenn aksyon

se toujou menm pwoblèm nan pa janm gen solisyon

peyi a livre a yo menm nan yon movèz kondisyon

se youn nan rezon ki fè anpil jenn dejwe

se lenstriksyon frèm ki fèm pa gentan devye

manmanm fyè de mwen dèske li menm pa echwe

se swiv konsèy granmoun e m pa janm mache tèt bese

kwak nou gen kouraj nou pa ka jwenn travay

men se byen domaj nou siyen poun pase tray

sak pakab yo deside yo fòk yo pati

men sak rezinye yo san mwayen yo kwè nan avni

 

Refren

 

Verse II (Dug G)

nou mèt fè vi nou nap manifeste pèsonn pap di anyen

lè peyi an cho biznis ap boule se dan yo yap griyen

yo kòz jenn edityan bliye kiyès yo ye

chak jou yo fas ak lapolis vi yo tout andanje

dirijan yo ap fè tenten yo kwè yo enbatab

tout sa yap fè se pou dola pèp la pa menm ka jwenn yon ribab

pwojè yo se miltiplye nèg avèk zam

chak jou nou leve nan peyi sa sa nap wè selman se dram

sa konn lakoz menm moun ki pwòch yo viktim

ayiti se reyalite sa nap gade nan film

se grangou ki fè lou soti nan bwa

se rezon sa tou ki fè gen nèg ghetto ki hors la loi

 

Refren (Jimmy Ruff)

 

Verse III (Jimmy Ruff)

Jah give us force inna fight

paske ayisyen nan batay

anpil se tèt yo yap defann

nou toujou viktim de koudeta

ti pèp sa ka pase traka

men jis ki lè sa va sispann

gen plis pwoblèm pou ti jenn ki nan geto

pa gen pesonn ki pou lonje lamen ba yo

se yo k toujou sible

e ki pa gen mwayen pou pwpteste non

 

Refren

»  Voir tous «  Raccourcir

PAROLES CHANSON

Dug.G - 10 goud papye Prod. By Knaggs

 

Intro

Dug.G wi bos

Yo knaggz i got you

Rockfam baby, piwo records

 

Choral

m'ta vle pran yon aleken

mwen gen selman yon 10 goud papye

mwen fe yon jounen ap flannen

selman nan poch mwen 10goud papye

m’ta vle bay sak pa genyen

mwen pa gen plis ke 10 goud papye

pou pwoblem m’konnen m genyen

pa ka rezoud ak 10 goud papye

 

Verse 1

M'oblije leve bonè men fok mwen al brase

manmanm banm yon ti dejne menm si li pa ase

kounya nèg pa manje pou gou frèm se pou boure trip

lari a li fèt pou nou frè mwen e se ladann pou'n trip

apenn mwen kwaze yon bèl ladie abiye byen santi bon

adresem yon bèl souri epoutan se sou mwen l'fè fon

li pran taksi li bliye bous li l'pa ka peye

epoutan m gen 5 kilomèt pou'm fè a pye

li konnen aparans plis blòf egal rezistans

menm le m'fre m'byen kanpe vi a pou mwen se yon penitans

pa plis pa mwens nan pòch mwen 10 goud papye

ka'm tris se yon kriz mpa gen bouch pou'm pale

 

Choral

Verse 2

Mwen kontinye mache chèche vire tounen map fè piwèt

depim maten anyen poko tonbe mwen la ma'p fe jiwèt

dezòm mouye lapli kanmenn fòk gen youn ki pi mal

dezòd ki anndan vant mwen ou mèt kwèm pita li ka fatal

sou wout mwen m'kwaze anpil pòv kalvè pat blanch

mta byen renmen pataje men mkite lakay ap fè laplanch

se yon rezon ki fè mwen pa ka pran menm yon bann a pye

pa plis pa mwens nan pòch mwen 10goud papye

mwen ta byen renmen jwe yon bòlèt omwen m ta fè yon 3èm lo

poum te ka peye kèk dèt si'l pa soti map pran nan cho

si'm tante gwo mka pèdi tout mwen gen espwa janmè sou dout

depi maten m'sou may map fè flay mwen pa ka fè yon chout

 

Choral

 

 

Verse 3

poum ka jere stres mwen fè yon ide poum al tcheke yon ansyen fanm

nan zafè sèks san kapòt gwo lo a la ou mèt ret tann

mwen pat panse pou mwen ke l'te gen twa mwa gwos

le m'wè l'ap detaye mwen di talè m'al tcheke yon bòs

banm rive lakay Phenix poum eksplike l jan m'gen pwoblèm

li gen yon aritmetik epi nan men'm yon liv powèm

lèm preske rive nan zon lan mwen wè gen akwochay

se misye k'achte l'pa ka peye epi'l mande batay

mta byen renmen edel men mpa gen plis ke 10goud papye

e pandan ke'm ka peye'l se kriz sou kriz tèt sot l'ap kale

jounen'm mal planifye m'vole mpa jwenn ni poul ni pay

avan m'antre m'foure menm nan poch 10goud papye flay

 

kyèt mesye pouw di se misye'k t'a banm de dwèt sa,ok

 

respè pou tout nèg kap brase

nèg pòdpè, site lesko, nèg kamewoun, nèg delma, kafou ayopò

nèg channmas, laplèn, petyonvil, nèg kafou, kafou fèy

tout nèg geto, site solèy,bèlè

gran ravin, nèg matisan,e tout nèg little Ayiti

map di nou veye nou pa fè pesonn konfyans se mwen k'pou di'n sa'm pran

 

»  Voir tous «  Raccourcir

PAROLES CHANSON

Aucune parole à l'heure actuelle

PAROLES CHANSON

Dug G

 

Intro

M'konnen sa map cheche a pa fasil

men m'vle kontinye eseye toujou.

 

REFREN

tankou manman'm m'bezwen yon fanm

yon fanm ki sanble avèl

tankou manman'm m'bezwen yon fanm

poum tankou papa'm avè’l

tankou manman'm m'bezwen yon fanm

yon fanm m'konnen ki gen fyèl

tankou manman'm m'bezwen yon fanm

yon fanm ki trè natirèl

 

Verse I

Manman m'vle yon fanm tankou'w fanm m'ap pran an fòk li nan gou'w

fòk se yon fanm ki gen kouraj epi k'ap debat ak raj

ki p'ap pè chache travay menm lè se nan yon faktori

ki p'ap kite'm vay ke vay kanmenm m'ap gen yon pakoti

fanm kap banm valè ki pap bay lòt moun goute'l

fanm k'ap goumen ak mizè san'l pa pèdi diyite'l

m'bezwen yon fanm kou manmanm fanm k'ap fè pitit mwen fyè

se pa fanm kap poste anndan chanm ni nan flannen dèyè barye

yon fanm menm si'l limena men ki pa nan zen makrèl

fanm si l'al sinema se mari'l pouw we avel

fanm ki respekte tout moun e ki pa pè pesonn

se pa sèlman fè bèl moun fòk bote ak kalite konfonn

 

Verse II

Kou manman'm m'bezwen yon fanm si'm nan prizon ki ka ede'm

ki ka blame'm ke'm gen tò oubyen ke'm gen rezon

kou manman'm m'bezwen yon fanm

ki pap imilye'm si'm t'a malad oubyen razè

si'm revoke oubyen ke'm nan mizè

fok fanm m'ap pran an l'gen pasyans pou'l tann yon pi bon jou

se pa yon fanm ki san konsyans ni kap fèm fè joujou

kou manman m fòk li gen afeksyon nan bon ni move tan

se pa fanm si'm rate yon okazyon k'ap chanje'm nan dezyèm mitan

m'bezwen yon fanm plen kalite marye avèk bote

yon byen kalkile byen konte ki ka antre tout kote

m'bezwen yon fanm ki pap fèm wont devan lasosyete

ki pap veye'm tankou mont e mwen renmen libète

 

Verse III

M'bezwen yon fanm ki pa gen twòp repwòch m'konnen lòm pa pafè

pou kè'l pa di tankou wòch fanm ak de men Bondye fè

madanm pa'm lan dwe yon egzanp pou tout fanm bò lakay

tankou anpoul tankou lanp limyè pou'l ye pou kay

ak fanm mwen pral remarye a fòl merite sa

se pa fanm kap fè'm pran kriz la tout bon m'ta swete sa

fason m'pale gen moun ki di genlè ke'm pèdi tèt

m'bezwen yon fanm ki pa pè redi di kou manman'm Margarette

sa map di la yo pa vle di ke'm vle yon fanm san defo

men m'ap redi pou'l gen plis vrè pase kote ki fo

m'bezwen yon fanm lè'm an danje ki kapab kenbe men'm

pou'm soti k'ap edem naje m'ap renme'l l'ap renmen'm

 

Outro

Margarette m'renmenw anpil

ou banm anpil bon egzanp, e'm fye de ou

I love you man

»  Voir tous «  Raccourcir

PAROLES CHANSON

Dug G feat. Master Luck - Pa gen jwèt ankò Prod.by Dice

 

Intro (Master Luck)

Yeah blood you know me

I’m sorry we are them

Pa gen jwèt ankò Master Luck and Dug G

 

Refren (Master Luck)

leve tèt ou anlè gade wa wè kilè li ye siw pa fè flay l

se pa moman pou rechinia ap fe gogay

pa gen jwèt ankò se taktik kwè nan travay

se yon lòt nivo nou piwo mitan poto nou pa gen fay

rasin nou gen pwofondè se yon eritaj

san pè san krent nap goumen kif kif do n laj

bless frèm ou pap sa aba badinay

 

Verse I (Dug G)

anpil nèg konfonn matirite avèk figi plen bab

se pa jwèt kap fèt menm lè l kat sou tab

anpil bouch koule bave lè yo tande vibe la

gen sak panse se te yon ti egare men lap ba yo traka

ultimage vin ranfòse anpil moun boulvèse

anpil kòb depanse pou Piwo Records ka avanse

menm lè se mwen ta diw vini fòk ou pa pwoche

men nèg kap baw chalè se menw li vle pran met nan dife

Dug G se yon etwal moman pam  pou mwen briye

tankou sen katedral sou de jenou yo vin priye

jwèt se jwèt frem kwochèt pa ladan l

baton 'k nan men m nan chen pap kole dan l

m fann ou nan kann nan dekoupe ou nan bannan nan

se rap m konnen fè men se li menm ki nan san'm nan

nèg we nèg, nèg pa sible nèg

nèg pa konn nèg m wè nèg vle jwe ak nèg

 

Refren

Verse II (Master Luck)

vav yo plen fit nan biznis lan gen twòp fo mamit

pil tipil pou nèg yo ap grenpe l vay ke vay

dekal l vit resèt pla mizik an nou pi byen kwit

anba gonbo cho saw pran se yon lòt bagay

konnya se laj kap antre podjab ti frèm pa gen jwèt

pou diveti tout djo kanèl fòk ou kraze brenn nan

tanperaman nou chanje avni vieyes pa bliye

rekonèt sa konsole l frèm pou pwoteje benn nan

poze pelen lè'm pa baw tan pou brode

m fè move map file tankou se yon moto trèl

ploye w fwelikè se plezim  sou track

pa janm oze ni boze tankou Master Luck siw tap anvi fè l

wè l bèl tande a ki fasil men pou fè l

mizik se pa voye ti jwèt mawèl

entèl entèl malgre obstak sitiyasyon an pèkmèl

nou gen kwayans fòk nou triyonfe avè l

 

 

Verse III (Dug G)

pa gen jwèt ankò,ankò se repwòch bat pouw pa antò

siw vle vin fò se kwè nan travay pouw ka vin miyò

si w wè map bat rekò pa egri sa se priyè fò

avèk stylo d'or siw vle tankou'm fòk ou priye fò

konnya chak sam lage se dega plis seza

pa gen komparezon se yon mank dega gran eka

yon match kabrit anba bèf Masta avèk Dug la

nou fè lpou tout G guy casa nova ak tout mafia

konnya sak te lwenm vin pre mwen

menm nèg ki pat vle wè m yo tout ap vin kore mwen

biznis lan ap byen mache tout fanm anvi goute mwen

level mwen depasew konnya wap imite mwen

pandan yap ranse map travay poum avanse

m toujou nan studio a pou mwen ap panse

pou m pote nouvote bagay yo poko janm tande

priyèw pap ekzose si se mwen ou ta renmen wè kanpe

»  Voir tous «  Raccourcir

PAROLES CHANSON

 

Choral (Stanley Georges)

Hey we're lonely

We need to tell the world that yeah we want live

We got a lot of dream but we're lonely

We still got love to give but we're lonely

We're lonely

 

Verse I (Dug G)

Nan tout kwen sou late beni gen anpil moun ki enfekte

yo sanble moun lavi pini sitèlman ke y'ap maltrete

anpil kòb depanse nan fe piblisite

anpil sideyen ap trepase san menm jwenn yon ti goute

si'n pran analize sa'k pi gwo nesesite

eske se bèl mo bèl koze oubyen bon swen sante

fòk moun ki gen sida ka viv tankou moun

sa'k gen 10 kòb chada ni sa'k gran zouzoun

sideen'k gen kapasite dwe ka jwenn travay

se san yo ki enfekte tèt yo gen anpil bon bagay

lontan lè yon moun pozitif se lanmò li t'ap tann

kounya la syans vin pi aktif plis espwa li pot ban'n

 

Choral

 

Verse II (Dug G)

Moun viris la frape dwe jwenn ankadreman

sou sèks, dròg, alkòl yo dwe kanpe pou yo viv pi lontan

nou menm ki poko konn stati'n n'dwe al fè tès la

l'ap ede'n prepare fiti'n epi jere strès la

aba diskriminasyon lakay kou lopital

fè bon aksyon pran prekosyon pa rann yo majinal

gen plizyè fason n'ka pran'l mèt kò veye kò

si'n pa bay sida ni pran'l tou yon lè li pap la ankò

nou pap ka chanje lanati pou'n fèl vin jann vle

men n'ka mete bon jan strikti k'ap ede'n renouvle

angajman nou pou nou viv byen, kouraj detèminasyon

pou nou viv san plenyen epi pran yon lòt direksyon

 

Choral

Verse III (Stanley Georges)

oh need the shoulder

need a helping hand

i want my life to start again

si mwen te gen pouvwa mwen t'a tounen le temps maintenant

se nou ki pou banm yon lòt chans

 

Verse IV (Dug G)

Ann lonje men bay tout moun ke sida pran nan kòlèt

kite yo pase men nan kou'n pa pran yo tankou bèt

manje medikaman mwen kwè se sa yo bezwen

kay pou rete bon jan tretman lavi yo ka al pi lwen

nan tout kwen sida kite ofelen

analfabèt kou sa'k konn li nan banbòch dwe frennen

nan fe sèks, zong ak cheve se kèk jan n'ka pran'l

kont sida n'dwe leve kanpe nenpòt nan nou ka pran'l

bravo pou tout enstitisyon k'ap lonje men ba yo

ak tout sa'k pran pozisyon pou fè edikasyon yo

nou menm ki deja enfekte evite pwopaje'l

pa gen pi gwo byen ke la sante n'sipoze pwoteje

 

Choral

Outro

Annal nan mezon jenn yo pou'n pran fomasyon

tout adilt ak jenn yo gen devwa poze bon aksyon

»  Voir tous «  Raccourcir

PAROLES CHANSON

Aucune parole à l'heure actuelle

PAROLES CHANSON

Aucune parole à l'heure actuelle

PAROLES CHANSON

Aucune parole à l'heure actuelle

PROFILE DUG G

DUG G
BIOGRAPHIE DUG G

 


Jean Hubert VALCOURT, connu sous le nom de Dug G, né le 10 Septembre 1982, originaire de Port-de-Paix, est un rappeur du groupe Rock Fam Lame-a et présentateur de Radio, qui s’est fait connaitre du grand public grâce à l’émission « Rap Rocher » sur Planèt Kreyol qu’il a conçu. Son pseudonyme Dug G vient du prénom de son père Duguay et le G en référence de sa vision parce qu’il voit GRAND tout ce qu’il entreprend. Il est né d’un père photographe, présentateur de radio, électricien ancien directeur du Bureau de L’EDH (Port-de-Paix), de SNEM, Ancien président de Scout (Capois La Mort) et de la Croix Rouge Haïtienne (Nord-ouest) et d’une mère dactylographe, secrétaire de bureau. Ainé des 5 enfants de l’union de Margarette EUGENE et de Duguay Michel VALCOURT, il n’a pas connu une enfance heureuse. Son père paralysé, depuis qu’il avait 12 ans, ses petits frères(2) et sœurs(2) et lui ont été élevés par une grand-mère et une mère courageuse toujours prête à se sacrifier pour le bonheur de ses enfants. Marié puis séparé, il est le père d’un petit garçon Sael VALCOURT (quatre mois environs) qu’il adore tellement. Carrière et Influence Ancien élève de l’école des frères de l’instruction chrétienne Saint Joseph de Port-de-Paix, de très tôt, il devient passionné de la radiodiffusion et de la musique, d’où la musique rap qui influença sa personnalité dès son plus jeune âge. Son père très strict ne lui permettrait jamais de faire du rap. Admis au secondaire c’est au Collège Notre-Dame de Lourdes lors des élections présidentielles qu’on va découvrir son talent de rappeur alors qu’il était seulement en classe de 7ème Année Fondamentale. Après sa prestation il a été retenu par Cosmic Rap Boys un groupe rap de quelques gars du collège. A l’époque son père était malade, sa mère ne voulait pas qu’il fasse du rap. En absence de celle-ci, il faisait du rap à la maison avec d’autres amis de sa classe. L’aventure n’a pas durée puisqu’il va laisser quelques mois après le groupe Cosmic Rap Boys sur l’exigence de sa mère. Avec Lova Man et Young MC il a fondé Lova Man And His Crew, un groupe rap très populaire à Port-de-Paix. L’aventure a pris fin au moment où les deux autres membres devraient rentrer aux Etats-Unis pour leurs études universitaires. Dug G a tenté a maintes reprises de refaire surface avec le groupe mais c’était en vain. Finalement il a formé OSMOZ avec Lunès, Dave Fenix et Snoopy. Mais le groupe n’a pas vécu trop longtemps puisque Dug G et Snoopy ont du laisser Port-de-Paix afin d’entamer leurs études universitaires. Voulant suivre les traces de son père, il n’a pas eu un trop grand parcours dans le monde de la radiodiffusion. Il a débuté comme opérateur à la radio 4VTS à Port-de-Paix. Ensuite il a Co-animé Etincelle Show avec Gregory Poitevien sur la radio Etincelle. Ses études classiques ont pris fin, il rentre à Port-au-Prince pour ses études universitaires. C’est ici qu’il va commencer à avoir un nom dans le monde du rap créole. Présentateur vedette de Rap’Rocher sur la radio Planèt Kreyol, il a contribué avec d’autres animateurs, MC et beat maker au rehaussement du rap Créole à la fin de 2004, en carence de production à l’époque. Dès lors, il s’est lancé définitivement dans le business rap. Il a formé avec Knaggz et d’autres amis RockFam Records et Entertainment afin d’aider à la promotion du rap. C’est ainsi qu’a débuté l’aventure de RockFam lame-a. Son parcours avec Rock Fam Co-fondateur du groupe il fait partie de celui-ci depuis sa création jusqu’à date. Au début de 2005 le Rap créole (Haïtien) s’impose, Dug G est l’un des membres de ce groupe, qui se présente comme un géant du mouvement rap en Haïti. Il est l’un des figures emblématiques du groupe et se voit comme l’un des rappeurs les plus populaires du mouvement. Il a déjà réalisé trois albums avec son groupe, et a déjà collaboré avec tant d’autres rappeurs haïtiens en Haïti et ailleurs. Ex-président de DHAC Record’s pour la section Haïti le label qui a produit le premier album de Rock Fam en 2007 Saw paka konprann. Il a participé sur les cinq (5) meringues carnavalesques de son groupe et également au succès de son groupe lors du carnaval de 2009. Avec son groupe il a connu beaucoup de succès tant en Haïti qu’à l’étranger pour ses diverses participations aux concerts et festivals (Rap Rocher, Indepenpance festival USA, Compas Fest. USA, Festival Immaculée etc…) d’ailleurs, le groupe est très réputé pour ses performances en live. Le vidéo-clip de la musique « Men Vibe » a été un succès. Dug G prépare actuellement la sortie de son album solo dont la sortie est prévue pour 18 Novembre 2010. Il a déjà lancé PIWO Record et Entertainment dont il est le président et un site internet visant la promotion du Hip Hop créole (Haïtien). Discographie Album Solo 2010 : Kenbe’ m siw kapab (Sortie prévue pour le 18Novembre 2010) Album avec Rock Fam 2007: Saw pa ka konprann 2008: Yon lot Vizion 2009 : Pagen pase’n Collaborations 2010 : Gen lafwa (Rock Fam) 2009: I’m on my block (Zoe City Feat. Dug G) 2009: Fèm fèl (M-60 Feat. Rock Fam et Jimmy Ruff) 2009: Nan Club la (Single Mixtape Dèyè Mòn gen mòn Feat. Dug G, Sebastien Pierre, Lil’ OJ et Lil Mike) 2009: Lyrical vodou (Album Incassable Dailand Crew Feat. Dug G & Super Nija) 2009: Pourquoi Je Rap (Album “Avant ma mort” Kezo Killy Black feat. Dug G) 2009 : Sa wap fè konsa (M.O.C Feat. Dug G) 2005: Dwòg Pam (M-Bri Feat. Dug G) Singles 2010: Jou’m pa ta la (Dug G Feat. Gazzman Couleur) 2009: Men Vibe la Label: PIWO Record’s
»  Voir tous
Information album Kenbem Siw kapab
Album Kenbem Siw kapab présenté par DUG G genre: Rap Kreyol
Album Kenbem Siw kapab nombre de chansons: 11, Nombre d'écoute: 51607