Ajouter vidéo  |   | 
Enregistrer

Natcom abonné, composer: Ke envoyer 757 (gratuit)

Nghi Văn Vol.3 - CD1

- Nghi Văn

Genre: Bolero |  Nombre de chansons: 0 |  Nombre d'écoute: 5921 |  Le temps de téléchargement:0

Album đánh dấu sự hợp tác giữa Nghi Văn và nhạc sĩ Việt Anh. Trong album này, Nghi Văn đã hát ngọt ngào và tha thiết hơn. Album nhận đuợc sự ủng hộ từ báo chí và đông đảo khán giả. Những bài hát được yêu thích từ album : Những ngày ta yêu nhau, Em vẫn như ngày xưa, Khi nào em buốn, Bâng quơ, ..

»  Voir tous
Votre album demandé n'est pas disponible

Information album Nghi Văn Vol.3 - CD1
Album Nghi Văn Vol.3 - CD1 présenté par Nghi Văn genre: Bolero
Album Nghi Văn Vol.3 - CD1 nombre de chansons: 0, Nombre d'écoute: 5921